"Sesungguhnya di dalam hati itu ada 1 kekosongan yang tidak akan terhapus melainkan kekosongan itu diisi dengan ALLAH. Dan di dalamnya ada 1 kesedihan yang tidak dapat dihapuskan melainkan dengan kegembiraan mengenali ALLAH dan taat kepadaNya" - Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Friday, October 1, 2010

Tarbiyah & Dakwah

Ungkapan-Ungkapan Yang Memberi Semangat Kepada Proses Tarbiyah

Imam Syafi'i mengingatkan :

"Siapa yang tidak belajar (ta'lim) pada masa mudanya maka takbirkanlah empat kali untuk kematiannya. Demi Allah, yang namanya pemuda adalah yang berilmu dan bertaqwa. Jika tidak ada keduanya maka jangan anggap dia itu ada".

Dalam risalah "Adakah Kita Golongan Yang Bekerja", Imam Hasan Al-Banna mengatakan :

"Sesungguhnya tujuan pertama gerakan dakwah adalah mentarbiyah jiwa, memperbaharui ruh dan mengukuhkan akhlak serta menumbuhkan peranan pentingnya di tengah-tengah umat. Mereka meyakini bahwa itu adalah asas pertama yang mesti dibangun untuk kebangkitan umat dan bangsa".

Manakala Syeikh Yusuf Al Qardhawi pula mengungkapkan :

"Adapun tarbiyah adalah perkara terpenting dan utama dalam gerakan dakwah, kerana tarbiyah adalah asas perubahan, dan gelombang kebaikan serta perbaikan. Jika tidak ada maka kehidupan yang bercirikan Islam atau merealisasikan undang-undang Islam hanyalah menjadi mimpi".

Ustaz Mustafa Masyhur pula mengatakan :

"Peribadi muslim adalah tiang bagi keluarga, masyarakat dan negaranya. Jika tarbiyahnya kuat maka kuat pula bangunan tersebut".

Semoga ungkapan-ungkapan tersebut menjadi ruh kekuatan bagi kita untuk mempertingkatkan lagi tarbiyah setelah menyedari bahwa kita sebagai aktivis dakwah adalah aset utama gerakan.

Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami tetap berjalan di atas jalan dakwah ini sehingga ke akhir hayat kami. Kami memahami bahwa dakwah sepatutnya menjadi tugas dan tanggungjawab setiap aktivis dakwah tanpa mengira latarbelakang dan profesyen sebenar dalam kehidupan seseorang itu kerana inilah tugas yang paling mulia yang diamanahkan oleh Engkau sebagaimana yang telah dipikul oleh para Rasul terdahulu. Bantulah kami untuk menjadi aset yang paling bernilai dalam gerakan dakwah yang menyeru manusia untuk tunduk dan menghamba-abdikan diri hanya kepadaMu.

Di dalam fiqh dakwah, ada beberapa kaidah dakwah yang mesti difahami oleh setiap aktivis dakwah di antaranya ialah :

  1. "Al-qudwah qabla dakwah" (menjadi contoh sebelum berdakwah).
  2. "At-ta'lif qabla ta'rif" (mengikat hati sebelum memperkenalkan).
  3. "At-ta'rif qabla taklif (memperkenalkan sebelum memberikan tugas pengamalan).
  4. "At-tadarruj fit-taklif" (bertahap dalam memberikan tugas-tugas).
  5. "At-taisir lat-ta'sir" (memudahkan bukan menyukarkan).
  6. "Al-ushul qablal-furu'" (yang pokok sebelum yang cabang).
  7. "At-targhib qabla-tarhib" (memberi harapan sebelum memberi ancaman).
  8. "At-tafhim la-talqin" (memberikan pemahaman bukan mengarah).
  9. "At-tarbiyah lat-ta'riyah" (mendidik bukan membuka pekung).
  10. "Tilmidzu imam la tilmidzu kitab" (muridnya imam bukan muridnya buku)

Ameen Ya Rabbal Alameen

Wan Ahmad Sanadi Wan Ali (WAS) Shah Alam 

sumber dari IKRAM Selangor: [Aktivis Dakwah Adalah Aset Bernilai]

No comments:

Post a Comment